Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Wie wij zijn

JoodseLezingen is een onafhankelijk particulier initiatief dat een podium wil bieden voor een Joods geluid. De lezingen zijn gratis en de opbrengst van de collecte komt volledig ten goede aan de Joodse gemeenschap.

Een ontmoeting met rabbijn David Brodman leidde tot een eerste lezing in een kerk in Apeldoorn. Voor veel bezoekers was het de eerste keer dat ze een rabbijn hoorden spreken. Ontwapenend was het… een oude rabbijn die zijn zwarte hoed kwijt moest en dat met een frisbeebeweging duidelijk maakte. Tekenend voor het ontspannen klimaat. Een tweede lezing volgde. Meer mensen.

Rabbijn Brodman bracht ons in contact met opperrabbijn Binyomin Jacobs en meerdere rabbijnen volgden. Vanuit de Joodse gemeenschap bereikte ons de vraag waarom de lezingen niet in de synagoge gehouden werden. Een rabbijn hoort toch in de synagoge?!

Inmiddels is JoodseLezingen een vertrouwd gegeven in de synagoge. Voor veel mensen was het de eerste keer dat ze een synagoge betraden. Mooi om de synagoge als ontmoetingsplaats weer een heel klein beetje in ere hersteld te zien.

Eeuwenlang heeft de christenheid het Jodendom het zwijgen opgelegd. Het lijkt gepast nu vooral te luisteren. De vervreemding van elkaar heeft tot op de dag van vandaag rampzalige gevolgen gehad. Wat zal een toenadering mooie dingen kunnen bewerkstelligen?! Zou een ontmoeting met elkaar niet kunnen leiden tot een ontmoeting met De Eeuwige? Het verlangen daarnaar blijkt groot.

Puinruimen is onvermijdelijk, maar er wordt ook al volop gebouwd. Joodse Lezingen wil graag haar steentje bijdragen. Door te komen luisteren bouwt u mee!


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).