Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Herman van Praag

Herman van Praag

Prof. dr. H.M. (Herman) van Praag

Is emeritus hoogleraar psychiatrie
aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht
en het Albert Einstein College of Medicine in New York.

In Groningen richtte hij in 1968 de Afd. Biologische Psychiatrie op,
de eerste afdeling van dien aard in Europa
en het Interdisciplinair Genootschap van Biologische Psychiatrie.

Zijn onderzoek richtte zich in het bijzonder op
stoornissen in de stemmings-, angst- en agressie regulatie
en hun relatie tot stoornissen in centrale monoaminerge systemen.
Hij ijverde voor wat hij noemde functionele psychopathologie,
d.i. classificatie systeem van psychiatrische aandoeningen
gebaseerd op (grotendeels meetbare) stoornissen in psychische functies.
Biologisch psychiatrisch onderzoek diende zich volgens hem te richten op
verbanden tussen psychische en cerebrale disfuncties.

Een tweede gebied dat zijn belangstelling heeft
betreft de relaties tussen religiositeit/spiritualiteit en menselijk gedrag.
Sinds zijn emeritaat heeft hij voor dit interessegebied meer tijd
en publiceert hij daar regelmatig over; tot op deze dag.

Samen met collega Glas richtte hij in 2000 de Stichting Psychiatrie en Religie op,
omdat de interesse voor religie binnen de psychiatrie in ons land
tot dicht bij het nulpunt was genaderd.
Hij is 6 jaar voorzitter geweest van de
Section Psychiatry, Spirituality and Religion van de World Psychiatric Association.

Prof. van Praag is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw,
lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
en drager van talrijke binnen- en buitenlandse onderscheidingen.


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).