Prof. Dr. Dineke Houtman – Synagoge Apeldoorn

Datum:
Tijd:

Locatie:

Paslaan 18, 7311 AL Apeldoorn, Nederland

Beschrijving

HET “WOORD”

het wezen van het joodse ‘woord’

In het begin was het Woord
Het lemma Woord (Hebreeuws davar) speelt een belangrijke rol in het Jodendom. Het wordt gebruikt om Gods scheppende en genezende kracht aan te duiden, zijn openbaring aan de mensen, en de leefregels die hij het volk Israël heeft gegeven op de Sinaï. Stuk voor stuk dus belangrijke concepten. Waarom zouden die allemaal onder dezelfde noemer vallen? Wat bindt ze? En hoe hebben deze concepten zich in de loop van de geschiedenis verder ontwikkeld? Deze en verwante vragen zullen aan de orde komen bij de volgende “Joodse lezing”, die gehouden zal worden op 31 maart door Dineke Houtman.

Klik op het icoontje om deze lezing als PDF te downloaden