Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Binyomin Jacobs – Verlicht de Menorah ook Gelderland ?

17 november 2013

Binyomin Jacobs – Verlicht de Menorah ook Gelderland ?

      17-11-2013 - Binyomin Jacobs - Verlicht de Menorah ook Gelderland

Het ontstaan van het feest Chanoeka
Parallellen tussen Chanoeka in de tijd van Hellenisten en vandaag de dag

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Chanoeka is een feest verbonden met de totale samenleving

Een feest dat we met z’n allen zouden moeten vieren

Achtergronden van Chanoeka, strijd tussen Joden en Grieken

Grieken waren geen antisemieten

Joden in communistische landen mochten wel Jood zijn, maar hun Jodendom niet uiten

Afzweren van Jodendom, Joden lid van de communistische partij

Een Jood blijft altijd Jood, ook al wil hij geen lid zijn van de Joodse gemeente

Joden zijn geen ras

Jood zijn is geen geloof

Joden die gedwongen werden om de Griekse cultuur over te nemen

Het Jood zijn vormde geen belemmering als je de Griekse cultuur overnam

De cultuur van de Grieken is te verafschuwen

Het lichaam van de mens stond centraal in hun cultuur, religie, manier van denken

Bloei van de Gymnasia (sportscholen)

Stoer, sterk, gespierd zijn, daar draaide het om

Geen plaats voor mensen met een verstandelijk of fysieke handicap in die samenleving

De grote meute gaat altijd mee met de stroming

Joden die meededen met wat de omgeving verlangde, waren Hellenisten

Een kleine groep Joden kwamen in opstand, de Makkabeeën

De Bijbel mocht bestudeerd worden, maar alleen als wetenschap, niet als religie

God moest verwijderd worden, het werd een wetenschap

Hetzelfde heeft zich afgespeeld in Duitsland, 200 jaar geleden, in de Verlichting

Rabbi Samuel Hirsch

Woord van God degraderen tot een wetenschap

Het is primair het woord van de Allerhoogste

En dat laatste, dat mocht niet van de Grieken

Verboden voor Joden, kinderen mochten niet meer besneden worden

Verbanden met actualiteit

Ritueel slachten is een verkeerde uitdrukking, het gaat om de slachtmethode

Joden dansen niet om een koe, hebben geen rituele slacht, maar een slachtmethode

Deze slachtmethode is de meest ‘humane’ manier voor het slachten van een dier

Het terminologie ‘rituele’ slacht is demagogische term

Mensen zijn nl.. vandaag de dag tegen rituelen

Brit Mila, besnijdenis, ook al verboden door de Grieken

Waarom ? Een jongetje van acht dagen kan nl.. niet daarover beslissen

De ratio, het begrijpen, als de Griekse, Hellenistische benadering

De ratio als de god van de Grieken

Kleine groep Joden, de Makkabeeërs, komen in opstand en verslaan een Griekse overmacht

Tempel, Menorah, de 7-armige kandelaar zoals die in de tempel stond weer aansteken

Speciale koshere olie met het zegel van de hoge priester

Er waren geen verzegelde kruikjes met olie meer, op eentje na, genoeg voor een dag

Het wonder van Chanoeka is, dat de Menorah toch 8 dagen bleef branden op een kruikje olie

Uitleg van het wonder

Het aansteken van de 8-armige Menorah met Chanoeka, 8 dagen lang

Met Chanoeka, het inwijdingsfeest, steken wij de 8-armige Chanoekia, kandelaar aan

De 8-armige Chanoekia ter herinnering aan het wonder met de 7-armige kandelaar in de tempel

Beide kandelaars (de 7-armige en 8-armige) heten een Menorah

Uitleg van het ontstaan van de term Chanoekia

Toeval bestaat niet in het Jodendom

De Grieken hadden alleen de zegels van de kruikjes olie verbroken, waarom ?

Ze hadden toch ook de olie kunnen vernietigen ?

Uitleg van het antwoord op deze vraag: geleidelijke assimilatie

Uitleg van het begrip 8e dag in het Jodendom

Verbondenheid met de Allerhoogste

De strijd met de Grieken was de strijd om de 8e dag die eruit moest

Daarom ook het verbod op besnijdenis op de 8e dag

De Menorah, de 8-armige kandelaar, staat symbool voor de strijd tegen de Griekse benadering (ratio, lichaam)

De Joden hadden de olie uit de kruikjes met verbroken zegels kunnen gebruiken….

Dan had het wonder niet hoeven te geschieden

Het doel van de Grieken was om van de weg van God af te komen

De boodschap die de Menorah uitstraalt

De boodschap van de Menorah is universeel, niet alleen voor Joden

De Menorah moet wettelijk staan in de deuropening van het huis

Aan de ene kant de Mezoeza, aan de andere kant de Menorah

Om het te verlichten, binnen en buiten

Jodendom doet niet aan bekering, zending en missie, maar heeft wel een opdracht

Geloof in de ware God verkondigen

Waarbij de Joden zich hebben te houden aan de 613 geboden en verboden, zoals die in de Tora staan en in de mondeling leer worden gebracht

Waarbij de niet-Joodse samenleving een geloof moet aanhangen zoals bijvoorbeeld het christendom
waarin de 7 Noachitische wetten verankerd liggen

Dat is de boodschap van Chanoeka voor de hele wereld

We hebben een gezamenlijke boodschap

Vertaling van het woord Chanoeka is ‘opvoeding’, ‘inwijding’

Een opvoeding is een ‘inwijding’ in een levenswijze

Chanoeka draait om opvoeding, van kinderen, van jezelf, van de samenleving

De tijd van de Hellenisten, Griekse cultuur, is geen geschiedenis

De nieuwe religie van onze tijd heet anti religie

Alles wat naar religie ruikt, deugt niet

Fanatisme

Aansteken van de Chanoeka, eerste avond 1 kaarsje, tweede avond 2 kaarsjes, derde avond 3 kaarsjes etc.

Als het gaat om goed zijn, heilig bezig zijn, moeten we altijd stijgen, nooit achteruit gaan

Gisteren was niet voldoende voor vandaag, en vandaag is te weinig voor morgen

Spiritueel moeten we constant bezig zijn onszelf te verheffen, te verbeteren

Menorah aansteken als het buiten donker is

Het verdrijven van duisternis in spirituele zin

Een klein vlammetje kan een enorme hoeveelheid duisternis verdrijven

Ieder mens heeft een zuiver vlammetje in zichzelf

Parallel met de kleine groep van Makkabeeërs

Media en het vormen van onze gedachten

Beïnvloeding door woordkeuze, ‘kolonisten’, ‘bezette’ gebieden

Boodschap van Chanoeka

We moeten altijd zuiver blijven

We hebben allemaal kracht

We moeten dat kleine vlammetje laten schijnen

Dat kleine vlammetje is tot veel in staat

Vragenbespreking

Datum van Chanoeka op de Joodse kalender

De dag in het Jodendom begint op de vooravond

Kuddegedrag is van alle tijden

Discussie in de Talmoed tussen Beth Hillel en Beth Shammai over de volgorde van het aansteken van de kaarsen

School van Hillel zegt, elke dag een kaarsje meer

School van Shammai zegt, elke dag een kaarsje minder

Uitleg van beide benaderingen, in het doen van goed en het nalaten van kwaad

Actualiteit en de Joodse feesten

Kaarsjes worden van rechts naar links aangestoken (beginnend met de nieuwe kaars)

Liefde, chesed, doen van goed heeft te maken met ‘rechts’

Doen van goed (rechterkant)

Nalaten van kwaad (linkerkant)

Geven van de rechterhand

Chanoeka feest is geen onderdeel van Tenach, Joodse Bijbelboeken

Chanoeka wordt wel in de Talmoed vermeld en is even zwaar wegend

Chanoeka is het enige Joodse feest dat we spontaan vieren met de niet-Joodse samenleving

Gezamenlijke boodschap

Het werkverbond geldt niet op Chanoeka, Joden zitten niet de hele dag in de synagoge

Chanoeka oogt net als Poerim weinig spiritueel, niet in de heilige boeken, maar slechts door geleerden ingesteld

Uitleg van Rabbijn Jacobs waarom het feest juist van hoge spiritualiteit is

Doel van de schepping

De essentie van het Jodendom in het dienen van God in een materiële schepping/entourage

Jodendom komt beter naar voren in feest als Chanoeka dan bijvoorbeeld Grote Verzoendag

Vragen over Joods worden met betrekking tot het Jodendom

Standpunt van de Israëlische overheid met betrekking tot de wet op terugkeer naar Israël

Standpunt ten aanzien van het ‘Joods zijn’ voor de Israëlische overheid is ruimer dan in het Jodendom zelf

Verbinding tussen rationalisme en geloof

We moeten ons verstand gebruiken, maar het verstand heeft wel een beperking en kan niet alles vatten

Uitleg van dit principe

Het Oneindige als een van de namen voor God in het Jodendom en het wetenschappelijk gebruik van deze terminologie

Verband tussen Chanoeka en Soekot (Loofhuttenfeest) ?

U kunt hier de lezing beluisteren:

Vragenbespreking:


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).