Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Binyomin Jacobs – Meeleven met de tijd

26 mei 2013

Binyomin Jacobs – Meeleven met de tijd

      26-5-2013 - Binyomin Jacobs - Meeleven met de tijd deel 1

Korte samenvatting van de voorgaande lezing van Rabbijn Jacobs
Uitleg over het ontstaan en genuanceerd toepassen van de schriftelijke en mondelinge leer
Joodse Filosofie over De Eeuwige en de dingen die wij wel en niet kunnen begrijpen

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Verschil tussen Jodendom en christendom, gaat niet om beter of minder

De metafoor van de wereld als autofabriek (parallel met het Jodendom)

Werken aan de samenleving die vooruit moet

Geloof, levensvisies en de Noachitische wetten

Christendom, Islam gebaseerd op de monotheïstische gedachten van één God

Afgodendienst

Jodendom gaat ervan uit dat iedereen zijn eigen taak heeft

Bij je eigen taak, bij je eigen levensvisie, blijven

Christendom is toch eigenlijk van mening dat de Jood zich moeten bekeren tot het christendom

Verschillen in visie, bekering

Jodendom laat iedereen bij zijn eigen taak, geen bekering

Eerst praten over wat we gemeen hebben, daarna pas over de verschillen

Waarden en normen

Wellicht komen we nooit toe aan de verschillen als we eerst samenwerken in onze overeenkomsten

We praten niet over minder of beter, nee, we zitten allebei ‘goed’

Mondeling leer (Talmoed) en schriftelijke leer (Bijbel)

De veelgehoorde visie dat christendom een voortzetting is van het Jodendom, klopt niet

Oude Testament en Nieuwe Testament

90% van het Jodendom ligt niet in schriftelijk leer (Bijbel) verankerd, maar in de mondelinge leer (Talmoed)

Uitleg over het ontstaan van de mondeling leer (Talmoed)

Uitleg over het ontstaan van de Tora

Inspiratie van Mozes op de berg Sinaï voor het opschrijven van de Tora

Inspiratie van Mozes op de berg Sinaï voor de mondelinge leer

Vastlegging van de mondeling leer in de Talmoed

Bijbel (schriftelijke leer) en de Talmoed (mondeling leer) zijn samen de basis van het Joodse doen laten en denken

Verdere ontwikkelingen na de Talmoed

Positieve aan de mondelinge leer (contact met elkaar) en minder vatbaar voor verschillende uitleg

Mondeling leer (Talmoed) spreekt over alles, maar is niet zo gestructureerd opgeschreven

Huwelijksrecht, civielrecht, crimineelrecht, lenen, ziektes, psychologie, anatomie, biologie alles komt in de Talmoed aan de orde

Men heeft nog nooit iets gevonden in de Talmoed dat niet klopt

Wetenschap en Talmoed

Maimonides, het rangschikken van onderwerpen uit de Talmoed

Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, het wetboek

Rabbijn doet examen in de vier delen van de Shulchan Aruch

Alles komt dus van Mozes op de berg Sinaï

Verhouding tussen de 10 geboden, de Bijbel en de mondelinge leer

Kortste samenvatting van de 10 geboden, zijn de eerste 2 geboden

Ik ben uw God en gij zult geen afgoden dienen

Deze twee geboden zijn de kortste samenvatting van de totaliteit van het Jodendom

Ik ben uw God gaat over het doen van goed

Dien geen afgoden gaat over het nalaten van kwaad

Breder uitgewerkt in de 10 geboden, nog weer breder in de Bijbel, nog weer breder in de Talmoed

Ontwikkelingen in de tijd en het wetboek van Yosef Karo

Er zijn allerlei vragen in onze tijd die niet speelden in de tijd van Yosef Karo en zijn wetboek

Moeilijke vragen die in de loop van de tijden ontstaan

Tal van vragen die vroeger niet bestonden

Ethische vragen

Rabbijn Jacobs als geestelijk verzorger in zijn contacten met andere geestelijke verzorgers, dominee, priester, humanist

Rabbijn Jacobs vereenzelvigt zich met het ‘Goddelijke systeem’, in de beantwoording van vragen

Het ‘Goddelijk systeem’ is leidend, niet wat ‘ik vind’

Hoe werkt nu dit systeem in de praktijk ?

Hoe kunnen we nu moderne vragen beantwoorden, uit een gesprek tussen God en Mozes op de berg Sinaï, hoe kan dat ?

Is die beantwoording van moderne vragen dan Goddelijk of menselijk ?

Hoe kijken we aan tegen het fenomeen ‘De Allerhoogste’, ‘De Eeuwige?’

Auschwitz-Birkenau

Synagoge, Ark, Tora, Allerhoogste

Dingen die we niet begrijpen, hoe plaatsen we dat

Met God in discussie gaan vanuit ons eigen driedimensionale denken, vanuit ons menselijke denken

Als God alles kan, kan hij dan ook een steen maken die zo zwaar is dat Hij hem niet kan optillen ?

God kan alles, maar kan dan de steen niet optillen, dus Hij kan niet alles ?

God gaat ons denken, verstand, logica, te boven

We proberen zoveel mogelijk te begrijpen, maar we kunnen niet alles vatten

Dat is de basis van alles

Uitleg a.h.v. het Hebreeuwse alfabet, de letter BET

Wij mensen kunnen niet alles snappen

Twee manieren van begrijpen

Diverse voorbeelden

Wij kunnen ons geen voorstelling van God maken

Wij kunnen alleen processen beschrijven, maar wat eraan ten grondslag ligt overstijgt ons verstand

Wij mensen kunnen ons niet voorstellen dat iets geen begin heeft, of oneindig is

De beperktheid van onze menselijke theorieën

Beperktheid van de wetenschap

Diverse namen voor God, God als ‘Het oneindige’, of ‘De kracht die geen begin heeft’

God zelf heeft geen naam

In de 10 geboden staat, ‘ik ben jullie God’, er staat geen naam bij

Een naam is een beperking

Namen van God, zijn manifestaties van bepaalde eigenschappen van God

Rabbijnen en hun specialisaties, bijvoorbeeld medische ethiek

Het kennen van het systeem van de Tora en de Talmoed

Antwoorden die ‘uit het systeem van Tora en Talmoed rollen’

Wetten die ‘uit het systeem van Tora en Talmoed rollen’

Het gaat om het principe van het systeem van Bijbels denken

Dit principe gaat terug tot op God en Mozes op de berg Sinaï

Praktische voorbeelden van hoe situaties beoordeeld worden of iets wel of niet mag in het Jodendom

Uitleg van de genuanceerde toepassing van Joodse wetten bij besluitvorming

Jodendom is niet zwart-wit

Vragenbespreking

Als Jood ben je verplicht je te houden aan de Joodse wet

De Joodse wet bepaalt, dat is de wet van God

De rabbijn is een kenner van de Joodse wet

Een rabbijn bepaalt niet wat er gebeurt, dat doet ‘het systeem’

Wordt door de Joodse wetten de bijbel niet veranderd ?

De Halacha is de Joodse wet, maar letterlijk vertaald betekent het ‘beweging’

Drie soorten wetten, zwarte en witte wetten en grijs gebied

Duidelijke wetten (niet moorden etc.) daarvoor heb je geen rabbijn nodig

Grijze gebied en toepassing van de Halacha, die voortdurend in beweging is

Het systeem of principe verandert niet, maar situaties veranderen, andere inzichten, andere vragen

Vraag over de mens als evenbeeld van God

Meeleven met de tijd

Wekelijkse Tora lezingen, lessen halen uit de Tora en actualiseren

Alles wat in de Tora staat heeft een reden

Verschillende niveaus van betekenis, van laag naar hoog

Geschiedkundige betekenis

Grammaticale afwijkingen

Filosofische betekenis

Mystieke betekenis als diepste betekenis

Voorbeeld a.h.v. het woord Egypte, Mitsraim

De geschiedenis van de uittocht van Egypte is in feite een handboek hoe ik mijzelf moet verbeteren

Alle wetten, verhalen, geschiedenissen worden ‘geactualiseerd’, we moeten er zelf iets mee doen

Bij de Tora lezing moet je altijd eindigen bij iets positiefs

Bijbel is niet een doel maar een middel, een middel om God te dienen

Bijbel is een instrument dat we nodig hebben om Hem te dienen

De wereld wordt door God geleid, niets onttrekt zich aan zijn oog of gezag

Joodse filosofie, God niet verkleinen tot een mens

Interview VWO 6 leerling met Rabbijn Jacobs over Babylonische ballingschap

Hoe ziet u de Babylonische ballingschap ? Is het een straf van God ?

God en de Duivel in het christendom, twee tegenover elkaar staande krachten (dualisme)

Jodendom zegt dat er alleen maar God is

Waarom heeft God een wereld geschapen waarin zoveel kwaad is, een strijd tussen goed en kwaad?

God wil dat wij kiezen voor het goede

Joods voorbeeld van hoe het kwaad functioneert binnen de schepping

Hoe heeft de Babylonische ballingschap het Jodendom veranderd?

Wat kunnen we van de Babylonische ballingschap leren?

 

U kunt hier deel 1 van de lezing beluisteren:

Deel 2 van de lezing:

 

 


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).