Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Binyomin Jacobs – De levende Tora

3 februari 2013

Binyomin Jacobs – De levende Tora

      3-2-2013 - Binyomin Jacobs - De levende Tora

Eerste lezing van Opperrabbijn Jacobs
Het uiteenzetten van zijn visie
Het zoeken van toenadering tot elkaar

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Onderstaande tekst is opgesteld door Joodse Lezingen:

Herdenking Apeldoornse Bosch

Cheider Joodse school Amsterdam

Ed van Thijn burgemeester Amsterdam

Joods oorlogsmonument Brunssum

Elkaar ontmoeten, tot elkaar komen

Kennen van elkaars verschillen en respect

Samenleving, verval van waarden en normen, polarisatie

Polarisatie, toenemende intolerantie, toenemende haat

Haat tegen Joden, indoctrinatie van jongeren

Vorming van mensen in de jonge jaren

Nieuwjaarsfeest der bomen, Toe Bisjvat

In de Tora wordt gebracht dat een mens wordt vergeleken met een boom

Voorbeelden van oude en nieuwe bomen toegepast op educatie

Technische verschil tussen Jodendom en christendom

Maar ook wat hebben we gemeen ?

Waarom beginnen de bijbelboeken van de Tora met het scheppingsverhaal in Genesis, B’reshith en niet met het boek Exodus ?

Het Joodse volk ontstaat pas bij de berg Sinaï na de exodus

10 geboden aan het Joodse volk en de wereld

Rashi

Tora betekent ‘aanwijzingen’, het aanwijzings- of wetboek voor de Joden

Tenach, profeten en de geschriften zijn ook goddelijk en van vitaal belang

Tora kent geen chronologische volgorde

Verenigde Naties en het land Israël

De hele wereld maakt zich druk om Israël

Bestuderen van de bijbel en wetenschap

De tijd van De Verlichting, ratio

Bestaan van God, een Eeuwige en het boek Genesis

Joden en christenen delen samen in het geloof in God, het bestaan van een Eeuwige

Jodendom wil niet bekeren

Waar kunnen we elkaar steunen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

Veroveren van de wereld in geestelijke zin, bij jezelf beginnen, besef van de Allerhoogste

Waarden en normen worden niet door de mens gemaakt

Een mens wordt gevormd door zijn omgeving

Joodse wet, Halacha, letterlijk vertaald is ‘beweging’

Verschillende opvoedingsrichtingen

12 wegen door de Schelfzee, Rode Zee, 12 routes, 12 wegen naar Sinaï

Visie op de wereld in het Jodendom

Uitgangspunt en doel moet hetzelfde zijn, wegen mogen verschillen

Doel van ons zijn hier is om een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving

Misverstanden over Joden

Sinaicentrum

Antisemitisch verhaal, gevaarlijke fabeltjes en sprookjes

Bron van antisemitisme, vooringenomen denkbeelden

Opkomend antisemitisme

Antisemitisme en Antizionisme

Geloof in de Allerhoogste, de Bijbel hebben we gemeenschappelijk

Maar we verschillen ook van elkaar, en dat is goed, dat mag

Basis van het Jodendom, de Joodse religie

De berg Sinaï in het jaar 2448 na de schepping

Joodse telling begint bij de schepping van de mens

Evolutietheorie schepping en Jodendom

Alles wat in de bijbel staat heeft meer dan één betekenis

Elk woord heeft minimaal 4 betekenissen, Kabbala, mystiek, 70 betekenissen

Geen verzonnen betekenissen, maar betekenissen die in het ‘systeem’ zitten

Joden geassimileerd in Egypte, een verderfelijke cultuur

Ieder mens heeft 7 gevoelseigenschappen, 7×7, 49 gevoelseigenschappen, reiniging

Confrontatie met de Allerhoogste op de berg Sinaï

Gouden Kalf toen en nu, Bijbel is geen geschiedenis, maar voor toen en nu

Verkeerde vertalingen en misverstanden over Joden

Vertaling is een verklaring

Als iets 70 vertalingen of verklaringen heeft, dan mis je er 69 als je alleen één vertaling gebruikt

Waarom is de tweede set stenen tafelen door Mozes vervaardigd en niet door God ?

Wij moeten God dienen, niet op basis van wonderen, maar op basis van onze eigen inzet

Wij mogen niet vertrouwen op wonderen, alleen hopen

Mens is op deze aarde neergezet om te zwoegen, om het goede te maken

Taak, opdracht, zending

Woord van God, leefwijze van God uitdragen en leven, niet om te bekeren, maar om het negatieve te verwijderen

Goddelijke ziel en het dierlijke in de mens, het instinct, goede en slechte eigenschappen

Vragenbespreking

Richtingen in het Jodendom

Verschillen in geloof tussen Jodendom en christendom

Christendom kent dogmatische verschillen

Jodendom kent vele vormen maar geen dogmatische verschillen

Uitgangspunten in het Jodendom zijn hetzelfde, verschillende aspecten worden benadrukt

Jood blijft altijd Jood of hij nu wel of niet lid is van een Joodse gemeente

Een agnostische Jood blijft een Jood

Het liberale begrip Jood ken ik eigenlijk niet, iemand blijft Joods

In de WO2 moest het Joodse volk worden uitgeroeid, ongeacht of ze religieus waren of niet

Mensen die Joods waren geworden, werden niet uitgeroeid, het was een ‘rassen’ kwestie geworden

Kun je over Joden praten in termen van ‘rassen’?

Verschillende soorten van Jodenvervolging, WO2 ging om het Joodse volk

Vervolgingen in Rusland onder het communisme en in de tijd van de Makkabeeën gingen om de religie van het Jodendom en niet het Joodse volk

Verschillen tussen Joodse religie en Joodse volk in vervolgingen

Verschillen tussen rabbijn en dominee of pastoor

Een rabbijn is niet een vertegenwoordiger van de Joodse Godsdienst, maar van het Joodse volk/Jodendom (of iemand nu religieus is of niet)

Rabbijn Jacobs is Nederlander al generaties lang

Islam en Koran, verschillende stromingen

Inburgeringscursus, het bij de wortel aanpakken van antisemitisme en racisme

Accepteren van onze multiculturele samenleving

Grenzen aan tolerantie in onze multiculturele samenleving

Grenzen aan de democratie (Hitler was democratische gekozen)

Begrip heidenen in de bijbel, ongelovigen die afgoden dienen

Een niet Jood is geen heiden, verschil tussen heidenen en de rechtvaardige volkeren van de wereld
Vertalingsfouten met het begrip ‘uitverkoren volk’, het moet zijn ‘uitgekozen’ volk, d.w.z.. een bepaalde taak

Jodendom gaat uit van de 7 Noachitische wetten

Noachitische wetten vormen het basisgedrag van de mens

Christendom en Islam kennen die basis maar hebben daarnaast een aantal dingen ‘erbij’

Zo is het ook met het Jodendom

Godsdiensten en de 7 Noachitische principes

Wie leeft volgens de 7 Noachitische principes, doet van God van hem wil

Binding in de Noachitische wetten

Opdracht om te werken aan de Noachitische wetten

Bereiken van mensen die niet volgens die principes leven

Samen werken aan de dingen waarin we niet verschillen

De verschillen zijn niet zo belangrijk

Praktijk en theorie

Aliyah maken

Joden hebben altijd in Israël gewoond

De komst van de Messias en de voortschrijdende tijd

Opdracht van rabbijn Binyomin Jacobs om in Nederland de Joodse gemeenschap te steunen

Jodendom als DOE Godsdienst en geloof

Christendom heeft Oude testament en Nieuwe Testament en zien zich vaak als een soort voortzetting van het Jodendom

Dat beeld klopt totaal niet

Jodendom, het Joodse denken, kent de schriftelijke leer (Bijbel) en de mondelinge leer (Talmoed)

Van het Joodse doen en laten komt 90% uit de Talmoed en niet de schriftelijk leer (Bijbel)

Het uitgangspunt in het Jodendom is de goddelijkheid van de schriftelijke leer (de bijbel) en de Talmoed

Het verschil met het christendom is de Talmoed, 90% van ons doen en laten, dat is ons geloof

Jodendom en christendom zijn een Godsdienst van niet alleen maar filosofie, maar ook de daad

Beeldspraak van de mens als vruchtboom

Een vrucht staat voor het doen van goed

Uitleg Jesaja 53:5 in de Nederlandse vertaling in plaats van de oorspronkelijke tekst

Vertaling is vaak niet fout, maar bepaalde gedachten vallen weg die wel in de oorspronkelijke tekst zitten

Zo krijg je een andere visie

Illustratie met het woord vrede, shalom

In het Jodendom wordt de messias gekoppeld aan het begrip vrede

Zolang er geen vrede is, is de messias er nog niet

Joodse begrip van het woord vrede

Meningsverschil tussen Joodse en christelijke messiaanse interpretatie van Jesaja 53:5 niet zozeer op basis van tekstuitleg, als wel gebaseerd op het feit dat in het Jodendom de komst van de messias in verbinding met vrede wordt gebracht

Die vrede is er nog steeds niet, dus is de messias er ook nog niet volgens het Jodendom

De levende Tora

U kunt hier de lezing beluisteren:


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).