Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Binyomin Jacobs – De Huidige Haat en het verhaal van de Joden

17 mei 2015

Binyomin Jacobs – De Huidige Haat en het verhaal van de Joden

      17-5-2015 - Binyomin Jacobs - De Huidige Haat en het verhaal van de Joden

Joodse religieuze visie op goed en kwaad
Huidige opkomende antisemitisme en voorbeelden uit het verleden
Wat kunnen we er tegen doen?

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Onderstaande tekst is opgesteld door Joodse Lezingen:

Antisemitisme, Pogroms vanuit de kerk

Humor, overlevingskracht

Toenemend antisemitisme

Misjna, mondeling leer van de Talmoed

Lofzegging over nare tijding als een goede tijding

Alles wat over ons komt moeten we aanvaarden, dat is geen passieve zaak

Joodse filosofie van het Jodendom zegt dat we alles moeten aanvaarden

Het is enerzijds aanvaarden, anderzijds niet accepteren voor zover dat mogelijk is

Wie ziekt wordt moet naar de dokter gaan, maar wie niet beter wordt moet dat aanvaarden

Alles komt van God

De plicht het antisemitisme te bestrijden

Wie iets goeds overkomt, dankt in het Jodendom God en zegt: ‘geprezen is de Eeuwige die niets dan goed doet’

Over een nare tijding wordt wat anders gezegd: ‘geprezen is de Eeuwige wiens recht juist is’

Uit iets negatiefs kan ook iets positiefs voortkomen

Illustratie a.h.v. de wetten van de melaatsheid

Wat is Melaatsheid ?

Wie melaats was moest buiten het kampement verblijven

Melaatsheid als straf voor fout gedrag in het bijzonder kwaadsprekerij

Ook huizen konden die ziekte hebben

We gaan ervan uit dat alles wat van boven komt goed is en liefde (chesed) is

Niet alles aanvaarden, maar proberen te verkrijgen wat in onze optiek goed is

Het negatieve wordt door ons niet begrepen, maar kan een positieve wending krijgen

Twee visies

Een visie van boven, waar vandaan alles goed is

Een visie hier beneden, waar we moeten leren omgaan met ook het negatieve

De strijd en onze plicht om het antisemitisme tegen te gaan

Paus en erkenning van de Palestijnse Staat

Paus heeft vergeten daarbij persoonlijk tegen antisemitisme te strijden en algemeen mogen oproepen om tegen antisemitisme te strijden

Paus had mogen oproepen dat uit de grondwet van de Palestijnse Staat de vernietiging van Israël geschrapt moet worden

Paus had zich kunnen uitspreken tegen de honderden miljoenen boeken waarin haat tegen Israël en Joden wordt gekweekt

Opvoeding van kinderen in haat tegen Joden en Israël

Wat kan je verwachten van die generaties die zo zijn opgevoed ?

Wat gaat er gebeuren als die kinderen ouder worden ?

Oplossen van het probleem antisemitisme door opvoeding

Symptoom bestrijding of echt het probleem oplossen ?

Vluchtelingen centra, asielzoekers centra, inburgeringscursus, uitleg van onze multiculturele samenleving

Joden in asielzoekerscentra die gediscrimineerd worden door andere asielzoekers

Recht op leven zoals ieder dat wil

Opvoeding op de scholen, aandacht besteden aan de WO2

Waar komt antisemitisme vandaan ?

Sinaï betekent letterlijk ‘haat’

Met het ontstaan van het Joodse volk ontstond tevens de haat tegen het Joodse volk

Waarom ? Wegnemen van vooroordelen

Joden als zondebok van de wereld, de reden daarvan ?

Opkomend antisemitisme niet meer los te denken van de strijd tegen christenen

Syrisch orthodoxe kerk, geloofsgenoten in Irak en Syrië

Solidariteit met christenen die vermoord worden

Joodse mensen die geen keppeltje, of hoed, of Magen David, meer durven dragen

We moeten ons niet meer gaan verbergen

Wet in de Sjoelchan Aroech die zegt dat een Rabbijn niet rond mag lopen met vlekken in zijn kleren

Het Joodse verhaal over antisemitisme

Mijn verantwoordelijkheid en mijn gedrag

Antisemitisme is er vanaf het moment dat de Joden zijn ontstaan

In elke generatie krijgen de Joden weer van andere dingen de schuld, de Pest, de Matses, op dit moment is het Israël

Israël is de enige staat in de wereld waarvan het bestaan wordt betwist

Je mag het oneens zijn de politiek van de staat Israël, zoals 50% van de Israëliërs dat zelf ook doen

Israël is een democratie, de enige democratie in het hele Midden Oosten

Antizionisme en democratie is niet hetzelfde

Antizionisme betekent dat je tegen de staat Israël bent, Israël moet van de kaart verdwijnen

De Paus noemt Abbas een ‘vredesengel’

Gesprek met Van Agt, die aangeeft dat hij geen antisemiet is, maar antizionist

Je kan antizionist zijn, maar geen antisemiet

Maar ik heb nog nooit antisemiet ontmoet die pro-Israël is

Antizionisme en antisemitisme ligt flinterdun bij elkaar

Ik denk dat antizionisme eigenlijk een andere benaming is voor antisemitisme

Berichtgeving in de ‘neutrale’ media, NPO, men spreekt over de bezette gebieden

De terminologie bezette gebieden is een stellingname, het zijn ‘betwiste gebieden’

Met verkeerde terminologie worden mensen onbewust een bepaalde kant opgedreven

Het woord ‘kolonisten’ is ook een demagogische gedachte

Demagogie en onbewuste beïnvloeding die niet pro Israël is

Israël heeft de hoogste concentratie journalisten ter wereld

Conferentie tegen antisemitisme in Israël, alle godsdiensten zaten samen

Ik ben geen Israëliër maar Nederlander, maar ik ben wel Jood en word daarop aangekeken

Scheiding maken tussen Joden en niet-Joden, in plaats van Israëliërs en niet-Israëliërs

Houding Verenigde Naties

Waarom begint de bijbel met het boek Genesis ?

Omat ha’Olam (Verenigde Naties)

Rasj

Boycotten van Israël en lijnen consequent doortrekken

Is de Islam per definitie antisemitisch ? Ik weet het niet

Islam is een verzamelnaam voor vele stromingen binnen de Islam

Islam staat los van de Jodenvervolging, in de WO2 waren is geen Islamieten in Nederland, toch was er Jodenvervolging

In Marokko leefden Joden heel goed met de Islamitische bevolking

Islamitische vrouwen die naar de Rabbi gingen en niet naar de Imam

Akko, Israël, samenleven van Joden en Islamieten

Polarisatie in onze samenleving

WO2 er waren maar weinigen echt fout, maar er waren ook maar weinigen echt goed

Kuddegedrag

Degenen die echt fout zijn kunnen we niet veranderen

Degenen die echt goed zijn hoeven we niet te veranderen

Het gaat om de groep mensen daartussen in

In de WO2 liet men het gebeuren, dat gevaar dreigt nu ook

Het kan zo weer gebeuren, de vraag is waar gaat de kudde naar toe ?

Enkele berichten die Rabbijn Jacobs recentelijk onder ogen zijn gekomen

Bizar voorbeeld van NS personeel dat wordt toegesproken door KVP minister in bevrijd Nederland en wordt geprezen voor het afvoeren van de Joden (17-09-1945)

Oud directeur NS verklaart dat de Nederlandse Regering heeft aangegeven niets te doen tegen de deportaties (05-11-955)

Rabbijn Jacobs vraagt zich hardop af, wat hij kan verwachten als hij zulke bericht recentelijk heeft gehoord

In de overheid is momenteel geen antisemitisme aanwezig

Partij van Dieren en hun strijd tegen het Kosher slachten heeft niets met antisemitisme te maken

Opkomst van antisemitisme heeft wel altijd eerst te maken met dingen als ritueel slachten, besnijdenis en vervolgens komt de rest

Het fenomeen tegen het Kosher slachten heeft niets met antisemitisme te maken volgens de overtuiging van Rabbijn Jacobs

Onthulling monument in Nijmegen ter nagedachtenis van 449 afgevoerde Joden

Een monument is een grafzerk voor mensen die geen graf hebben gekregen

Mensen die weer een naam hebben gekregen

Verraad zit in een klein hoekje

WO2 kwitantie 37,50 voor het verraad van 5 Joden, kopgeld, 7,5 per persoon

Praktische voorbeelden van opvoeden van kinderen

Ome Joop’s Tours in Arnhem, achterstandskinderen, bezoek aan Westerbork

Wat heeft het met de kinderen gedaan ?

Het gesprek

Deze kinderen worden geen antisemieten meer

Deze kinderen gaan niet meer discrimineren

Ieder mens is als een klein vlammetje

Dat kleine vlammetje kan een heleboel duisternis wegnemen

We zijn verplicht dat vlammetje de duisternis in te trekken

Ondanks de duisternis is er ook veel licht

Versterken van het licht

U kunt hier de lezing beluisteren:


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).