Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Binyomin Jacobs – Antisemitisme

11 mei 2014

Binyomin Jacobs – Antisemitisme

      11-5-2014 - Binyomin Jacobs - Antisemitisme

Antisemitisme in onze multiculturele samenleving in Nederland
Waar komt het vandaan, hoe begint het, wat kunnen we eraan doen ?
Joodse ‘antwoorden’ op problemen van het lijden

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Humor als kracht om te overleven

Zelfspot, relativiteit, grenzen van grapjes

Antisemitische grapjes

Joden en geld, Joden en intelligentie, Joden en muzikaliteit

Versterken van verkeerde beelden en versterken van antisemitisme

Wie zijn we, hoe verhouden we ons tot elkaar ?

Antizionisme en antisemitisme

Iemand die tegen de staat Israël is, hoeft geen antisemiet te zijn

Maar een antisemiet is, lijkt, altijd antizionist

Antisemitisme en antizionisme liggen flinterdun bij elkaar

Antizionisme lijkt wel een andere naam voor antisemitisme

Nederland en antisemitisme, de realiteit, praktische voorbeelden

Jongeren die Jood of Hitler roepen, wat bedoelen ze daarmee ?

Als ik met ze in gesprek ga blijkt dat ze er niets mee bedoelen, maar het wordt wel gezegd

We moeten niet overdrijven, maar de realiteit is wel dat antisemitisme toeneemt

Geen lichamelijk geweld, maar ik word wel echt regelmatig nagescholden

Positieve ontwikkelingen, mensen die openlijk steun uitspreken

Polarisatie, als kern van de problematiek

Jacobs is iemand van het ‘midden’

Alles mag, alles kan, er is geen ‘midden’ meer

Het uitschelden, moeten bewaken, dat alles is nodig vanwege de polarisatie in de samenleving

Kinderen, jeugd die Hitler, Hitler roepen hebben daarmee echt geen kwaad in de geest…

Maar wat gaat er met die kinderen gebeuren als ze straks ouder zijn ?

Hoe gaat zo’n kind denken in de adolescentie ?

Hitler is ook begonnen met de Hitler Jugend

Opvoeding

Mensen komen niet of nauwelijks los van hun opvoeding

Voorbeeld van een Syrische man die is opgevoed met de gedachte dat Joden iets afschuwelijks zijn

Die man wist niets van Joden, alleen dat het iets heel slechts was

Hoe kom je daar van los ?

Gebruik van bepaalde terminologieën waardoor mensen onbewust beïnvloed worden

Bezette gebieden, in plaats van betwiste gebieden

Kolonisten

Ritueel slachten

Discussie over besnijdenis van jongetjes op de 8e dag

Kinderen hebben geen toestemming kunnen geven, dus besnijdenis mag niet

Het doortrekken van deze gedachten om de absurditeit ervan duidelijk te maken

Mensen worden opgevoed met haat tegen anderen

Als er sprake is van vermoeden van seksueel misbruik, of huiselijk geweld, worden er direct allerlei maatregelen genomen

Waarom dan niet als iemand wordt opgevoed met haat tegen anderen ?

De kans is levensgroot dat deze kinderen racisten of moordenaars worden

Dan wordt plotseling gezegd: vrijheid van opvoeding

Inburgeringscursus en de eis onze multiculturele samenleving te respecteren

Scholen waarop de geschiedenis van de WO2 niet meer gedoceerd wordt

Aandacht besteden aan tolerantie

Indoctrinatie

Vrijheid van Godsdienst

Grenzen aan vrijheid in een multiculturele samenleving

Grenzen aan tolerantie in een multiculturele samenleving

Grenzen aan democratie, Hitler is democratisch gekozen…

Media aandacht en verslaggeving over Israël

Israël is een democratie, alles mag gezegd worden, alles mag je denken…

In de omringende landen is dat niet het geval

In Iran zijn geen of nauwelijks journalisten, terwijl Israël de grootste concentratie journalisten kent…

Daarom ontstaat er een vertekend beeld

Film Raid on Entebbe, over een van de eerste vliegtuigkapingen

Scheiding Joden niet-Joden

Krankzinnige resolutie van Verenigde Naties en de hele wereld zwijgt

Verenigde Naties vandaag de dag, heel veel resoluties tegen Israël

Automatische koppeling tussen Joden en Israël

Iemand van Turkse afkomst, wordt nooit gekoppeld aan aanwezigheid van Turkije op Cyprus, wat niet mag

Terwijl een Nederlandse Jood, altijd wordt gekoppeld aan de aanwezigheid van Israël in de zgn. ‘bezette’ gebieden

1948, uitroepen van de staat Israël, met een stuk grond voor Joden en Palestijnen, de Arabische volkeren

Er was een verdeling, maar op de eerste dag na de onafhankelijkheid van Israël, is Israël door de omringende landen aangevallen

Daarna is pas de discussie over ‘bezette’ en ‘niet-bezette’ gebieden begonnen

Bezette gebieden of betwiste gebieden ?

Pensioenfonds, PGGM, het terugtrekken van investeringen in de ‘bezette’ gebieden

Vitens wil niet meer meewerken met de ‘bezette’ gebieden

Volkerenrecht en de bezette gebieden

Israël is volgens internationaal recht verplicht voor het zorgen voor watervoorzieningen en geldstroom mogelijkheden

Maar omdat men anti Israël is, worden de investeringen teruggetrokken

Zijn de mensen die mij naschelden allemaal Marokkanen ? Nee, ook Nederlanders

Bezorgdheid, wegtrekken van Joden uit Nederland, jeugd die toch hier geen toekomst meer ziet

Het kan niet zo zijn dat wij moeten vluchten uit Nederland

Wat is het antwoord op antisemitisme ?

WO2, inquisitie in Spanje, pogroms in Polen

Hoe plaatsen we dit ? Hoe kon God dit toelaten ?

Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Lubavitcher Rebbe

Geloof in God, of in de mensheid ?

Pijn, leed, misère in de wereld

Metafoor van het leven als een operatie

Fouten in ons rationele denken

Grenzen aan ons verstand

Degraderen van God tot een mens

Kunnen we de WO2 begrijpen ? Nee

Moeten we het willen begrijpen ? Nee

Moeten we doen om het te voorkomen ? Ja

Moeten we alert zijn ? Ja

Waar het toe zal leiden ? Dat weet alleen De Eeuwige

 

U kunt hier de lezing beluisteren:


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).